RSS

Sự khác biệt giữa “A number of…” và “The number of…”

16 Feb
Chắc hẳn trong chúng ta đang học toeic online ở đây, ai cũng đã từng nhầm lẫn giữa “A number of…” và “The number of…”? Cùng Ms Hoa Toeic tìm hiểu sự khác biệt giữa cặp đôi này nhé!

I/ A number of (Một số những…): dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó; đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.
A number of + plural noun + plural verb
E.g :
A number of hours have passed
(Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua)
A number of sheep are eating grass.=>Chú ý “sheep” là danh từ số nhiều
(Một vài con cừu đang ăn cỏ)

II/The number of (Số lượng những …): dùng để nói về số luongj; đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít.
The number of + plural noun + singular verb…
E.g:
The number of days in a week is 7
(Số ngày trong một tuần là bảy
The number of residents who have been questioned on this matter is quite small
(Số lượng người dân những người đã được đặt câu hỏi về vấn đề này là khá nhỏ)
**NOTE: sử dụng “The number of +noun” thì tùy theo nghĩa của câu, nếu:
– Nghĩa là chỉ số lượng thì động từ đi kèm sẽ chia theo số ít,
E.g: The number of students in that class is small (ý muốnn nói, số lượng học sinh trong lớp thì ít.)
– Nghĩa là chỉ tính chất thì động từ sẽ chia theo số nhiều
E.g: The number of students in that class are small (ý muốn nói, số học sinh có trong lớp này đều nhỏ tuổi cả.

Cùng chia sẻ kinh nghiệm luyện thi toeic đạt hiệu quả cao của bạn nào!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: