RSS

Từ vựng Topic Công ty (phần 1)

16 Feb

Tết Đinh Dậu sắp đến! Cùng Ms Hoa Toeic hy vọng năm mới 2017 sẽ là một năm kinh tế tăng trưởng tốt vượt bậc với sự lớn mạnh của các công ty, doanh nghiệp nhé! Hôm nay mình học một số từ vựng chủ đề Công ty nha cả nhà!

1. CEO (Cheif Executive Officer) (n): tổng giám đốc

2. management (n): sự quản lý

3. director (n): giám đốc

4. executive (n): giám đốc điều hành

5. supervisor (n): giám sát viên

6. superintendent (n): giám thị, giám sát viên

7. manager (n): giám đốc, nhà quản lý

8. representative (n): người đại diện

9. associate(=co-worker, colleague) (n): đồng nghiệp

10. department (n): phòng/ban

11. accounting department (n): phòng kế toán

12. finance department (n): phòng nhân sự

13. purchasing department (n): phòng mua sắm vật tư

14. R&D department (n): phòng nghiên cứu và phát triển

15. sales department (n): phòng kinh doanh

16. shipping department (n): phòng vận chuyển

17. company
(= firm, corporation, enterprise, incorporated, limited, outfit): công ty

18. consortium (n): tập đoàn

19. subsidiary (n): công ty con, công ty chi nhánh

20. affiliate (n): công ty con, công ty liên kết

Nhà mình hãy ghi nhớ và áp dụng vào cách học tiếng anh giao tiếp nhé ^ -^.

Mời bạn test toeic online free để kiểm tra kỹ năng làm bài của mình trong toeic nhé!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: