RSS

25 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘At’

25 Feb

Tham khảo thêm: 

Tai lieu luyen thi toeictài liệu luyện thi toeictai lieu toeic …

Là một trong ‘bộ ba quyền lực’ của các giới từ, hãy xem khi ‘at’ đi cùng với những từ khác thì có ý nghĩa thay đổi như thế nào nhé.

 1. At times – /taɪm/: thỉnh thoảng
 2. At once – / wʌns/: ngay lập tức
 3. At a moment’s notice – /ˈmoʊ.məntˈnoʊ.t̬ɪs/: trong thời gian ngắn
 4. At present – /ˈprez.ənt/: bây giờ
 5. At a profit – /ˈprɑː.fɪt/: có lợi
 6. At hand – /hænd/: có thể với tới
 7. At heart – /hɑːrt/: tận đáy lòng
 8. At all cost – / ɑːl kɑːst/: bằng mọi giá
 9. At war – /wɔːr/: thời chiến
 10. At a pinch – /pɪntʃ/: vào lúc bức thiết
 11. At ease – /iːz/: nhàn hạ
 12. At rest – /rest/: thoải mái
 13. At any rate – /ˈen.i reɪt/ /: bất kì giá nào
 14. At disadvantage – /ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/: gặp bất lợi
 15. At fault – /fɑːlt/: sai lầm
 16. At risk – /rɪsk/: đang gặp nguy hiểm
 17. At a glance – /ɡlæns/: liếc nhìn
 18. At least – /liːst/: tối thiểu
 19. At a loss – /lɑːs/: thua lỗ
 20. At a profit – /ˈprɑː.fɪt/: có lãi
 21. At sea – /siː/: ở ngoài biển
 22. At last – /læst/: cuối cùng
 23. At the end of: đoạn cuối
 24. At first – /ˈfɝːst/: đầu tiên
 25. At first sight – /ˈfɝːst saɪt/: ngay từ cái nhìn đầu tiên

Ví dụ

We felt in love at first sight.Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

We can acquire books cheaply and sold at a profit.Chúng ta có thể kiếm được sách giá rẻ và bán kiếm lời.

At the end of the party, they declared that they will get marriage next week. – Cuối buổi tiệc, họ tuyên bố rằng họ sẽ cưới vào tuần tới.

We can see at a glance that the difference between two pictures. – Chúng ta nhìn qua cũng có thể thấy sự khác biệt giữa hai bức tranh.

His business is at disadvantage after he lost too much in purchasing stock yesterday. – Việc làm ăn của anh ấy gặp khó khăn sau khi anh ấy thua lỗ quá nhiền trong việc giao dịch cổ phiếu ngày hôm qua.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 25, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: