RSS

Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

04 Mar

Chào các bạn! Sau đây mình xin giới thiệu với mọi người đại từtừ cực hay để luyện thi toeic thật hiệu quả

Trong TOEIC các bạn đã gặp các phần này rất nhiều lần phải không. vậy thì hãy nhanh tay lưu lại phần này nhé

1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu:

I tôi, ta  – Chỉ người nói số ít.
We chúng tôi, chúng ta – Chỉ người nói số nhiều.
You bạn, các bạn – Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
They họ, chúng nó, … – Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
He anh ấy, ông ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
She chị ấy, bà ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
It nó,…. – Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ của câu, thì đại từ nhân xưng đứng trước động từ chính của câu và các động từ chính phải được biến đổi (chia) cho phù hợp (về ngôi và số) với chủ từ của nó.

VD: I am a student:     Tôi là sinh viên

He is a student:    Anh ấy là sinh viên

She likes music:    Chị ấy thích âm nhạc

They like music: Họ thích âm nhạc

 2. Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu:

Me tôi, ta – Chỉ người nói số ít.
Us chúng tôi, chúng ta – Chỉ người nói số nhiều.
You bạn, các bạn – Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
Them họ, chúng nó, … – Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
Him anh ấy, ông ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
Her chị ấy, bà ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
It – Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Khi đại từ nhân xưng làm túc từ, thì đại từ nhân xưng này đứng sau động từ chính của câu.

VD: I don’t like him:    Tôi không thích anh ta.

She has lost it:     Chị ấy đã làm mất nó rồi.

Tom saw them there yesterday:     Tom đã thấy họ ở đó hôm qua.

 3. Các tính từ sở hữu:

My của tôi, của ta – Chỉ người nói số ít.
Our của chúng tôi/ chúng ta – Chỉ người nói số nhiều.
Your của bạn/ các bạn – Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
Their của họ, của chúng nó, … – Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
His của anh ấy, của ông ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
Her của chị ấy, của bà ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
Its của nó, … – Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Tính từ sở hữu luôn đứng trước danh từ để chỉ mối quan hệ sở hữu giữa chủ sở hữu và đối tượng bị sở hữu.

VD: This is my pen:     Đây là cây viết của tôi.

That is his pen:     Kia là cây viết của anh ấy.

Those are their motorbikes:  Kia là những chiếc xe gắn máy của họ.

 4. Đại từ sở hữu:

Mine cái của tôi, ta – Chỉ người nói số ít.
Ours cái của chúng tôi, chúng ta – Chỉ người nói số nhiều.
Yours cái của bạn, các bạn – Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.
Theirs cái của họ, chúng nó, … – Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.
His cái của anh ấy, ông ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.
Hers cái của chị ấy, bà ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.
Its cái của nó,…. – Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Các đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho các đối tượng bị sở hữu đã được nói tới trước đó, hoặc trong ngữ cảnh mà cả người nói và người nghe đều biết về đối tượng được nói tới trong câu chuyện. Các đại từ sở hữu luôn luôn đứng một mình (không có danh từ theo sau).

VD: Your book is new, but mine is old: Quyển sách của bạn thì mới nhưng quyển sách của tôi thì cũ. “mine” = “my book”

I like your car, but I don’t like his: Tôi thích chiếc xe hơi của anh nhưng tôi không thích chiếc xe hơi của anh ấy. “his” = “his car”

Her shoes are expensive. Mine are cheap: Giày của cô ấy đắt tiền. Giày của tôi rẻ tiền. “mine”= “my shoes”

 5. Đại từ phản thân:

Myself chính tôi, tự bản thân tôi – Chỉ người nói số ít
Ourselves chính chúng tôi/ chúng ta – Chỉ người nói số nhiều
Yourself chính bạn, tự bản thân bạn – Chỉ người nghe số ít
Yourselves chính các bạn, tự các bạn – Chỉ người nghe số nhiều
Themselves chính họ, chính chúng nó, … – Chỉ nhiều đối tượng được nói tới
Himself chính anh ấy, chính ông ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới là giống đực
Herself chính chị ấy, chính bà ấy, … – Chỉ một đối tượng được nói tới là giống cái
Itself chính nó,…. – Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Đại từ phản thân được dùng đồng bộ với chủ từ, túc từ tương ứng để nhấn mạnh chủ từ hoặc túc từ đó trong câu. Vị trí của đại từ phản thân trong câu:

5.1. Đặt ngay sau đại từ mà chúng ta muốn nhấn mạnh:

I myself saw his accident yesterday. Chính tôi đã thấy anh ta bị tai nạn hôm qua.

5.2. Đặt ngay sau túc từ của động từ:

I saw his accident myself yesterday. Chính tôi đã thấy anh ta bị tai nạn hôm qua.

5.3. Đặt ngay sau danh từ ta muốn nhấn mạnh:

I heard his voice itself on the phone yesterday. Tôi đã nghe chính tiếng nói của anh ta trong điện thoại hôm qua.

Khi đại nhân xưng chủ từ và đại nhân xưng túc từ chỉ cùng một đối tượng, thì đại từ nhân xưng ở vị trí túc từ phải là đại từ phản thân.

VD: She looks at herself in the mirror: Cô ấy soi gương

He has told himself to be more careful: Ông ấy đã bảo mình hãy cẩn thận hơn

Mình hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn củng cố sâu hơn kiến thức, tránh nhầm lẫn khi  học TOEIC nhé
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: