RSS

Cách sử dụng Giới từ – Prepositions of time ( in, on, at, etc)

07 Mar

Khi học Tiếng Anh, giới từ là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ – giới từ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa những điều được đề cập đến – Thông thường chúng có liên hệ mật thiết đến nghĩa của các chữ POSITION, LOCATION, DIRECTION (vị trí, nơi chốn, phương hướng) Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

 

Prepositions of time: at, in, on, etc.
Giới từ at được sử dụng khi nói đến một điểm thời gian chính xác

Ex: The morning session begins at 8.30 and ends at noon.
At that time I was still a student.

at cũng được sử dụng trước tên gọi của giờ ăn hoặc từ chỉ ngày lễ chung chung

Ex: I’ll see you at breakfast.
What does your family do at Christmas? (NOT at Christmas Day)

và khi chúng ta nói về tuổi tác của một ai đó ở một thời điểm cụ thể nào đó

Ex:Both my parents left school at 16.
At your age, I was already married and had a baby.

Giới từ in được sử dụng khi nói đến một chuỗi thời gian

Ex:We usually listen to music in the evening.
They did all the repairs in one day.

Chú ý in the night (‘during a specific night’) khác với at night (‘during any night’).

in cũng được sử dụng trước các tháng, các mùa hoặc năm

Ex: Summer time begins in March.
It’s very dry here in summer.
Dickens died in 1870.

, và trước các cụm từ để nhận biết về thế kỷ và các chuỗi thời gian lịch sử

Ex: The house was built in the 19th century.
Jazz first became popular in the 1920s.

Chúng ta cũng sử dụng in để chỉ một chuỗi thời gian trước khi việc gì đó xảy ra hoặc hoàn thành

Ex: I’ll be back in an hour.
They said they’d finish the work in two or three days.

Giới từ on được sử dụng để chỉ một ngày cụ thể, hoặc một phần của ngày ấy, và ngày tháng

Ex: I’ll see you on Sunday.
The meeting is on Monday morning.
The exam is on May 30th.

Đối với những cách dùng không trang trọng, nhất là trong Tiếng Anh kiểu Mỹ, người ta thường lược bỏ giới từ on: I’ll see you Sunday.

Chúng ta cũng sử dụng on với những ngày hoặc những thời điểm đặc biệt nào đó
What do you do on Christmas Day? (NOT on Christmas)

Các giới từ at, in hoặc on thường không được sử dụng trước cụm từ chỉ thời gian bắt đầu bằng each, every, last, next.

Ex: We had meetings every day last week.
I’m leaving next Friday, (NOT on next Friday)

Chúng ta có thể sử dụng from và to đểchỉ điểm thời gian bắt đầu và kết thúc của một sự vật, sự việc nào đó

Ex: The class meets from 2.30 to 4.30.
We lived in Athens from 1998 to 2002.

past (‘later than’) cũng được sử dụng khi nói đến một điểm thời gian nào đó

Ex: What time is it? ~ It’s past eight o’clock. Actually, it’s already twenty past eight.

Chúc các bạn học tốt!

Đề thi TOEIC.

Thi thử TOEIC

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: