RSS

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

07 Mar

1. revenue: thu nhập
2. interest: tiền lãi
3. withdraw: rút tiền ra
4. offset: sự bù đáp thiệt hại
5. treasurer: thủ quỹ
6. turnover: doanh số, doanh thu
7. inflation: sự lạm phát
8. Surplus: thặng dư
9. liability: khoản nợ, trách nhiệm
10. depreciation: khấu hao
11. Financial policies: chính sách tài chính
12. Home/ Foreign maket: thị trường trong nước/ ngoài nước
13. Foreign currency: ngoại tệ
14. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
15. price_ boom: việc giá cả tăng vọt
16. hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
17. moderate price: giá cả phải chăng
18. monetary activities: hoạt động tiền tệ
19. speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
20. dumping: bán phá giá
21. economic blockade: bao vây kinh tế
22. guarantee: bảo hành
23. insurance: bảo hiểm
24. embargo: cấm vận
25. account holder: chủ tài khoản
26. conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
27. tranfer: chuyển khoản
28. agent: đại lý, đại diện
29. customs barrier: hàng rào thuế quan
30. invoice: hoá đơn
31. mode of payment: phuơng thức thanh toán
32. financial year: tài khoán
33. joint venture: công ty liên doanh
34. instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
35. mortage: cầm cố , thế nợ
36. share: cổ phần
37. shareholder: người góp cổ phần
38. earnest money: tiền đặt cọc
39. payment in arrear: trả tiền chậm
40. confiscation: tịch thu
41. preferential duties: thuế ưu đãi
42. National economy: kinh tế quốc dân
43. Economic cooperation: hợp tác ktế
44. International economic aid: viện trợ ktế qtế
45. Embargo: cấm vận
46. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
47. Micro-economic: kinh tế vi mô
48. Planned economy: kinh tế kế hoạch
49. Market economy: kinh tế thị trường
50. Regulation: sự điều tiết
51. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
52. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
53. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân…

Xem thêm tài liệu luyện thi TOEIC đáng tin cậy: starter toeic, tartics for toeic,  v.v…, sử dụng phần mềm luyện thi TOEIC và học thêm nhiều mẹo thi toeic hữu ích nữa nhé! 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: