RSS

GIAO TIẾP TẠI CÔNG SỞ

18 Mar

Tìm hiểu thêm:

TOEIC là gì?

phần mềm luyện thi toeic

chứng chỉ TOEIC

Vắng mặt tại cơ quan

I need tomorrow off
Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.
I need a sick leave for two days
Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày.
Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday?
Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không?
I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today.
Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được.
I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor
Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé.
I want to take a day off to see a doctor
Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ.
He has a day off today./He’s off sick today
Hôm nay anh ấy nghỉ làm./ Anh ấy hôm nay bị ốm.
She’s on maternity leave. – Cô ấy đang nghỉ đẻ.
She’s on holiday. – Cô ấy đi nghỉ lễ rồi.
.
Khen ngợi
.
You did a good job./ You’ve done a great job.
Anh đã làm rất tốt.
Well done. I’m proud of you.
Tốt lắm. Tôi rất tự hào về anh.
What a marvellous memory you’ve got!
Bạn thật là có một trí nhớ tuyệt vời.
What a smart answer!
Thật là một câu trả lời thông minh!
He is so prospective.
Anh ấy đầy triển vọng.
She ought to be praised for what she has done.
Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.
The worker was praised for his observance of the rules.
Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.
Good job on the report! I think the executives will like it.
Anh làm bài báo cáo rất tốt! Tôi nghĩ rằng cấp trên sẽ hài lòng về nó.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: