RSS

Những câu hỏi tiếng Anh hay gặp khi phỏng vấn

18 Mar

Tìm hiểu thêm:

TOEIC là gì?

phần mềm luyện thi toeic

chứng chỉ TOEIC

Tell me a little about yourself
=> Giới thiệu về bản thân bạn
🍓What do you specialize in?
=>Bạn học chuyên ngành gì?
🍓What are your strengths?
=> Điểm mạnh của bạn là gì?
🍓What are your weaknesses?
=> Điểm yếu của bạn là gì?
🍓Are you good in team working skill?
=> Kỹ năng làm việc nhóm của bạn có tốt không?
🍓What are your short term goals?
=> Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?
🍓What are your long term goals?
=> Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?
🍓Why should we hire you?
=> Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
🍓What do you like to do after working time?
=> Bạn thích làm gì sau thời gian làm việc?
🍓How do you solve the troubles ?
=> Bạn giải quyết rắc rối như thế nào?
🍓How do you think about your old company?
=> Bạn nghĩ như thế nào về công ty cũ của bạn?
🍓Do you think you will success in this position?
=> Bạn có nghĩ bạn sẽ thành công ở vị trí này không?
🍓Do you manage your time well?
=> Bạn có phải là người biết quản lý thời gian không?
🍓What do you want to be doing five years from now? or Where do you see yourself in five years?
=> Bạn muốn trở thành gì trong năm năm tới? hoặc Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong năm năm?
🍓If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
=> Nếu bạn có thể thay đổi một điều về tính cách của bạn, thì đó là gì và tại sao?
🍓Do you have any questions for me?
=> Bạn có câu hỏi gì giành cho tôi không?
🍓What is the salary you expect to?
=> Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu?
🍓What did you have any experiences in working?
=> Bạn có kinh nghiệm gì trong khi làm việc?
🍓What do you expect from you manager and director?
=> Bạn mong muốn điều gì từ người quản lý và giám đốc của mình?

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: