RSS

Phương pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

18 Mar

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Phương pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần phải:

  • Phá bỏ ngoặc kép, chuyển đổi toàn bộ các đại từ nhân xưng theo ngôi chủ ngữ thứ nhất sang đại từ nhân xưng ngôi thứ 3.
  • Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống 1 cấp so với ở mức ban đầu (lùi về thời).
  • Chuyển đổi tất cả các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian theo bảng quy định.

 

Bảng đổi động từ

 

Direct speech

Indirect speech

Simple present

Simple past

Present progressive

Past progressive

Present perfect

(Progressive)

Past perfect

(Progressive)

Simple past

Past perfect

will /shall

would / should

Can / may

Could / might

 

Bảng đổi các loại từ khác.

This, these

That, those

here, overhere

there, overthere

today

that day

yesterday

the day before

the day before yesterday

two days before

tomorrow

the following day/ the next day

the day after tomorrow

in two days’ time

next + thời gian (week, year …)

the following + thời gian (week, year…)

last + thời gian (week, year …)

the privious + thời gain (week, year…)

thời gian + ago

thời gian + before/ the privious +thời gian

 

– Nếu là nói và thuật lại xảy ra trong cùng một ngày thì không cần phải đổi thời gian.

Ví dụ:

At breakfast this morning he said “ I will be very busy today”

At breakfast this morning he said he would be very busy today.

– Việc điều chỉnh logic tất nhiên là cần thiết nếu lời nói được thuật lại sau đó 1 hoặc 2 ngày.

Ví dụ:

thứ 2 Jack nói với Tom:

I’m leaving the day after tomorrow. (tức là thứ 4 Jack sẽ rời đi)

Nếu Tom thuật lại lời nói của Jack vào ngày hôm sau (tức là thứ 3) thì Tom sẽ nói:

Jack said he was leaving tomorrow.

Nếu Tom thuật lại lời nói của Jack vào ngày tiếp theo (ngày thứ 4) thì Tom sẽ nói:

Jack said he was leaving today.

Trên đây là chia sẻ về Phương pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: