RSS

Những câu nói hàng ngày bằng tiếng Anh

25 Mar

tài liệu học ielts

tài liệu thi ielts

tài liệu luyện ielts

1, Dead meat: Chết chắc

2, What for?: Để làm gì?

3, Don’t bother: Đừng bận tâm

4, Do you mind: Làm phiền

5, Don’t be nosy: Đừng nhiều chuyện

6, Take it easy: Từ từ

7, Let me be: Kệ tôi

8, No hard feeling: Không giận chứ

9, Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt

10, Poor thing: Thật tội nghiệp

11, One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác

12. One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác

13, So what?: Vậy thì sao?

14, So so: Thường thôi

15, Too good to be true: Thiệt khó

16, Too bad: Ráng chiụ

17, Well then: Vậy thì

18, Way to go: Khá lắm, được lắm

19, Why not ?: Sao lại không?

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: