RSS

SENTENCES | So sánh bằng của tính từ và trạng từ

25 Mar

Toeic hiện nay rất quan trọng. Vì thế việc ôn lại các kiến thức về ngữ pháp rất cần thiết để đạt được mức điểm cao trong phần Reading. các bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu luyện thi Toeic hoặc trung tâm luyện thi Toeic uy tín để học thêm nhé!

So sánh bằng của tính từ và trạng từ

Ta sử dụng so sánh bằng khi so sánh 2 sự vật, sự việc có tính chất giống nhau.

Cấu trúc:

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun/ clause

Example:

I am as tall as my brother. [ tính từ ]

Tôi cao bằng anh trai tôi.

 

Their house is as big as that one. [ tính từ ]

Căn nhà của họ lớn bằng căn nhà kia.

 

Mary sings as well as her sister. [ động từ ]

Mary hát hay như chị cô ấy.

 

Is the film as interesting as you expected? [ tính từ ]

Phim có hay như bạn mong đợi không?

 

– Nếu là câu phủ định: as thứ 1 có thể được thay bằng so

Example:

I am not so tall as my brother. [ tính từ ]

Tôi không cao bằng anh trai tôi.

 

Mary doesn’t sing so well as her sister. [ động từ ]

Mary hát không hay bằng chị cô ấy.

 

– So sánh bằng cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc the same as:

Cấu trúc:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Trong cấu trúc này ta phải chuyển tính từ thành các danh từ tương ứng:

Tính từ Danh từ
Heavy, light Weight
Wide, narrow Width
Deep, shallow Depth
Long, short Length
Big, small Size

Example:

Tom is as old as Jane  =  Tom is the same age as Jane

NOT: Tom is the same old as Jane

Tom bằng tuổi với Jane.

 

My house is as high as his (house)  =  My house is the same height as his (house).

NOT: My house is the same high as his (house).

Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.

 

Lưu ý: Khi muốn nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc:

  • twice as …… as …….
  • three times as …….. as …….

Example:

Tom is twice as tall as his sister.

Tom cao gấp 2 lần em gái của anh ấy.

 

Their house is​ three times as big as ours. [ ours = our house]

Nhà họ lớn hơn gấp 3 lần so với nhà chúng tôi.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2017 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: