RSS

20 cụm từ nối thường dùng khi làm bài thi viết ielts writing

01 Apr

thi ielts

trung tâm luyện thi ielts

trung tâm luyện ielts

1. It is worth noting that : đáng chú ý là
2. It was not by accident that… : không phải tình cờ mà…
3. What is more dangerous, .. : nguy hiểm hơn là
4. But frankly speaking, .. : thành thật mà nói
5. Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng
6. According to estimation,… : theo ước tính,…
7. According to statistics, …. : theo thống kê,..
8. According to survey data,.. theo số liệu điều tra,..
9. Viewed from different angles, … : nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
10. As far as I know,….. theo như tôi được biết,..
11. Not long ago ; cách đây không lâu
12. More recently, …gần đây hơn,….
13. What is mentioning is that… điều đáng nói là ….
14. There is no denial that… không thể chối cải là…
15. To be hard times : trong lúc khó khăn
16. According to a teacher who asked not to be named,.. theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…
17. Make best use of : tận dụng tối đa
18. In a little more detail : chi tiết hơn một chút
19. From the other end of the line : từ bên kia đầu dây (điện thoại)
20. Doing a bit of fast thinking, he said .. sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: