RSS

THỂ NHẤN MẠNH (EMPHATIC FORM)

01 Apr

tự học tiếng anh giao tiếp

tu hoc tieng anh giao tiep

hoc tieng anh giao tiep mien phi

học tiếng anh giao tiếp cơ bản

A. Nếu là câu trần thuật khẳng định:
SUBJECT + DO/DOES/DID + VERB
(Do/Does: dùng ở thì hiện tại đơn; Did: dùng ở thì quá khứ đơn)
E.g: I do want to go with her, but I can’t
(Tôi rất muốn đi cùng cô ấy, nhưng tôi không thể)
He does work hard, but he never makes any success.
(Quả là anh ta có chăm chỉ, nhưng anh ta không tạo được thành công nào)
Believe me, I did do as you had asked
(Hãy tin tôi, quả thật tôi đã làm như anh yêu cầu)
B. Nếu là câu mệnh lệnh khẳng định:
DO + VERB
E.g: Do work hard if you want to succeed
(Hãy làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thành công)
Do lie down and take a rest, please.
(Xin hãy cứ nằm xuống nghỉ)
Ngoài ra, người ta còn có thể dùng “YOU” để nhấn mạnh.
E.g: You bring me a magazine
(Anh hãy mang cho tôi 1 tờ tạp chí)
You go out, or I’ll call the police
(Anh hãy ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát)
C. Nếu là câu trần thuật phủ định và câu mệnh lệnh phủ định:
E.g: I know not anybody in New York (đặt “not” sau động từ)
I never did hear him sing (đặt “never” trước “did”)
She never does want to marry such a drunkard (đặt “never” trước “does”)
**NOTE:
– It is/was…that: chính …là=> cũng được dùng để nhấn mạnh
(is: dùng thì hiện tại, was: dùng thì quá khứ)
E.g: Is it he that (who) is the next person to be called for interview?
(Có phải anh ta chính là người kế tiếp được gọi phỏng vấn không?)
It was the day before yesterday that I saw them off at the airport
(Chính vào ngày hôm kia tôi đã tiễn họ tại phi trường)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: