RSS

Mạo từ A, An, The trong bài thi TOEIC

22 Apr

Rất nhiều bạn sử dụng sai Mạo từ a, an, the trong lúc làm bài thi TOEIC. Hôm nay  mình sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng các mạo từ này để giúp các bạn ôn luyện TOEIC được tốt hơn nhé

Đứng trước danh từ, ngoài việc sử dụng tính từ sở hữu (my, his, her…), this/that/these/those, các từ chỉ số lượng… thì có 3 trường hợp sau:

1. Mạo từ a/an:

Dành cho các danh từ số ít (tức là một thứ) chưa xác định (người nghe chưa biết) đối tượng nhắc đến, hoặc đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên. Với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được  chưa xác định, các bạn không cần thêm mạo từ.

A dùng trước phụ âm, An đứng trước các nguyên âm (khi được phát âm ra)

I have a dog, an umbrella and cars.

There is an ugly duck in the garden.

You should spend an hour/ˈaʊə/ studying English every day. (Âm “h” là âm câm, không được phát âm ra)

There is a university /juːnɪˈvəːsɪti/ around here. (Âm “u” được phát âm là “juː”, bắt đầu bằng một phụ âm)

 

2. Mạo từ the

Dùng cho đối tượng đã xác định, không phân biệt số ít/ số nhiều hay đếm được/ không đếm được; hoặc đối tượng đã nhắc đến ở trước rồi.

I have a dog, an umbrella and cars. The dog is black. The umbrella is blue and the cars are red.

I gave me some water but the water was very hot.

Ngoài ra “the” có các cách sử dụng sau:

a. Duy nhất một vật/ người nào đó:

The sun/ the world/ the Queen of England

The only child/ the biggest mountain/ the tallest girl

The CEO, the president

b. Khi chỉ về một nhóm người (The + adj)

The rich/ the poor/ the disabled / the Vietnamese

c. Khi nói về một địa danh, tổ chức… mà được tạo thành từ nhiều đơn vị, bộ phận (hoặc ở dạng số nhiều)

The United States of America, The Philippines,The United Nations…

Hi vọng chia sẻ về Mạo từ từ A, An, The trong bài thi TOEIC trên sẽ giúp các bạn ghi được điểm trong Đề Thi TOEIC nhé!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 22, 2017 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: