RSS

Từ vựng tiếng anh về chủ đề đồ dùng văn phòng

22 Apr

Chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài học về chủ đề Toeic. Như những bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về ngữ pháp Toeic, Nghe Toeic. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá từ vựng tiếng anh chủ đề “kinh tế” để giúp các bạn định hướng tốt cách giao tiếp tiếng anh hàng ngày và trong Toeic nhé! Các bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu luyện thi Toeic để nâng cao thêm kỹ năng và kiến thức nhé!

 1. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/ – người trực tổng đài
 2. headset /ˈhed.set/ – tai nghe
 3. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ – tổng đài
 4. printer /ˈprɪn.təʳ/ – máy in
 5. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/ – từng phòng nhỏ
 6. typist /ˈtaɪ.pɪst/ – nhân viên đánh máy
 7. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/ – máy xử lí văn bản
 8. printout /ˈprɪnt.aʊt/ – dữ liệu in ra
 9. calendar /ˈkæl.ɪn.dəʳ/ – lịch
 10. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ – máy chữ
 11. secretary /ˈsek.rə.tri/ – thư kí
 12. in-box /ˈɪn.bɒks/ – công văn đến
 13. desk /desk/ – bàn làm việc
 14. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/ – hộp đựng danh thiếp
 15. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ – điện thoại
 16. computer /kəmˈpjuː.təʳ/ – máy tính
 17. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/ – ghế văn phòng
 18. manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/ – người quản lý, giám đốc
 19. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/ – máy tính
 20. bookcase /ˈbʊk.keɪs/ – tủ sách
 21. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/ – tủ đựng tài liệu
 22. file folder /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/ – tập hồ sơ
 23. file clerk /faɪl klɑːk/ – nhân viên văn thư
 24. photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/ – máy phô tô
 25. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/ – giấy nhắn
 26. (legal) pad /pæd/ – tập giấy viết
 27. stapler /ˈsteɪ.pləʳ/ – cái dập ghim
 28. paper clips /ˈpeɪ.pəʳ klɪps/ – kẹp giấy
 29. staple remover /ˈsteɪ.pļ rɪˈmuː.vəʳ/ – cái gỡ ghim giấy
 30. pencil sharpener /ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/ – gọt bút chì
 31. envelope /ˈen.və.ləʊp/ – phong bì thư
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 22, 2017 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: