RSS

Học từ vựng qua danh ngôn

26 Apr

Optimist (n) – /’ɔptimist/: người lạc quan

Ponder (v) – /’pɔndə/: suy xét, cân nhắc

Pleasant (adj) – /’pleznt/: vui sướng, dịu dàng, dễ chịu

Kite (n) – /kait/: con diều

Pessimist (n) – /’pesimist/: kẻ bi quan, kẻ yếm thế

Woeful (adj) – /’wouful/: buồn rầu, thiểu não

The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall – William Arthur Ward

Người lạc quan suy xét một cách vui sướng con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt

14729393_1776454682643093_1597130990008549140_n.jpg

Có thể bạn quan tâm:

Anh van toeicAnh Văn TOEIC
đăng ký thi toeic ở đâu
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 26, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: