RSS

Một số cụm động từ thông dụng

26 Apr

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm từ cơ bản  cần nắm vững đó là: Một số cụm động từ thông dụng.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Break down = stop working= dừng làm việc gì
Break off = stop doing something= chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.
Call off = cancel= xóa bỏ
To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)
To call back = return a phone call= gọi lại
To check out: điều tra, xem xét.
To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.
To count on = depend on = rely on=  phụ thuộc
Carry on = continue= tiếp tục
Carry out = execute= thực hiện
Drop in = visit= viếng thăm
To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)
To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.
To find out: khám phá ra, phát hiện ra.
Get up = wake up; get out of bed
Go back = return
Go on = continue
Go out = leave
Go up = rise; increase
Give up = quit
Keep on = continue
To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì
Keep up with = maintain progress with= theo kịp
Look after = take care of
Look back = remember something that happened in the past
Look for = search for, seek
Look into = investigate= điều tra
Look up = find information
Look over = to examine= kiểm tra
Point out = show
To put off: trì hoãn, đình hoãn
Slow down = reduce speed
Take off = leave; remove something that you are wearing
To take off: cất cánh <> to land
Turn on/ off = switch on/ off
Turn up/ down = increase/ reduce the amount of sound, heat etc.
Talk over = discuss
To run into sb: gặp ai bất ngờ
To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ

Trên đây là chia sẻ về Một số cụm động từ thông dụng.Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt nhé !

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 26, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: