RSS

Truyện cười song ngữ

26 Apr

HI-TECH WATCH
A man is at Grand Central Station waiting for his train that leaves at 6 p.m., but he has forgotten his watch. So he looks for someone to ask the time. He spots a guy carrying two suitcases and sporting this fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time. The guy replies “Sure, which country?”
The fella asks, “How many countries have you got?” to which the young man replies, “All the countries in the world!”
“Wow! That’s a pretty cool watch you’ve got there.”
“That’s nothing,” the young man says. “This watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can even receive NTSC television channels and display them on its miniature active color pixel LCD screen!”
“Boy, that’s incredible. I wish I had a watch like that one. You wouldn’t consider selling it by any chance?”
“Well, actually the novelty has worn off for me, so for $900, if you want it, it’s yours.”
The watchless traveler whips out his checkbook fast enough to hand over a check for $900.
The seller takes off the watch and gives it to him. “Congratulations, here is you new hi-tech watch.” Then, handing the two suitcases over as well, he says, “And here are the batteries.”

ĐỒNG HỒ CÔNG NGHỆ CAO
Một người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời:”Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi:”Chú mày có bao nhiêu quốc gia?” và chàng thanh niên đáp:”Tất cả các quốc gia trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc bán nó bất cứ dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm mỏng cháu đi, vậy cho 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút sổsécrađểđưamộttấmséc900đôla.
Người bàn cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. Xin chúc mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.” Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói:”Còn đây là bộ pin.”

Có thể bạn quan tâm:

Anh van toeicAnh Văn TOEIC
đăng ký thi toeic ở đâu
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 26, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: