RSS

10 MẪU CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

06 May
Tham khảo:
bằng toeic
tự học toeic
khóa học toeic

1.Give me a certain time.
Cho tôi một ít thời gian.
2.Better luck next time.
Chúc may mắn lần sau.
3.I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense!
Tôi đi đây. Tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa!
4.It’s all the same to me.
Tôi thì gì cũng được.
5. It has no effect on you!
Có ảnh hưởng gì đến anh đâu!
6. Get the hell out of here.
Biến khỏi đây thôi.
7. It’s better than nothing.
Có còn hơn không.
8.I’m going out of my mind!
Tôi đang phát điên lên đây!
9. He’s nothing to me.
Với tôi nó chẳng/không là gì cả.
10. Here, just press this button. There’s nothing to it.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 6, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: