RSS

Phân biệt so và therefore, but và however

06 May

Phân biệt so và therefore

Hai từ trên có thể nói là về nghĩa chúng như nhau, đôi khi có thể dùng thay thế cho nhau nhưng trong chương trình phải phân biệt 2 từ này, nó dường như ko có phân biệt về nghĩa, chúng ta chỉ biết một cách mơ màng là so dùng khi nói nguyên nhân so kết quả, nó ngẫu nhiên nhất thời, cứ 1 nguyên nhân 1 kết quả, còn nguyên nhân therefore kết quả là một quá trình có logic, có thể nhiều cái nguyên nhân, một hồi sau là therefore, hoặc 1 suy luận nhân quả logic nào đó. Tuy nhiên điều đó không giúp được chúng ta trong quá trình làm trắc nghiệm, vì mỗi câu trắc nghiệm cũng chỉ 2 dòng là cùng, lấy gì phân biệt logic hay không logic.

=> Ta có thể dựa vào dấu hiệu là vị trí và dấu câu :

——- so không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phảy

——- therefore đứng đầu câu, sau đó có dấu phẩy

——- therefore đứng giữa câu, trước có dấu chấm phảy, sau có dấu phảy hoặc ko có, hoặc có dấu phảy cả trước và sau

——- therefore đứng cuối câu, trước có dấu phảy

 

******* so dùng thông dụng trong văn nói, therefore trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết

Phân biệt but và however

 

Tương tự như so và therefore vậy đó, 2 cái này cũng na ná nhau, rất khó phân biệt, nhưng vẫn dễ phân biệt hơn therefore và so.

But nghĩa là nhưng nối 2 mệnh đề trái ngược nhau hoàn toàn hoặc vế trước là đối nghịch của nguyên nhân gây ra cái sau

——- She did her homework, but I didn’t

——- It was midnight, but the restaurant was still open

 

However nghĩa là tuy nhiên, nó thể hiện sự nhượng bộ, cũng nói về sự trái ngược nhưng không đối nghịch nhau hoàn toàn, và ý định nhận mạnh phần sau hơn phần trước, hoặc là ý nói phần trước ko đáng kể so với phần sau.

——- We could fly via Vienna; however it isn’t the only way.

——- Lan is a very good student; however Hung is much better than her (ý nhấn mạnh Hùng, Lan không đáng kể so với Hung, khác với câu Lan is a very good student, but Hung is much better than her, sự nhấn mạnh không còn nặng như câu ở trên)

Tham khảo:
bằng toeic
tự học toeic
khóa học toeic
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 6, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: