RSS

TỪ THƯỜNG DÙNG KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

13 May
 • Job advertisement: quảng cáo tuyển dụng
 • Trade publication: ấn phẩm thương mại
 • Vacancy: một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống
 • Listing: danh sách
 • Job board: bảng công việc
 • Opening: việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận
 • Recruiter: nhà tuyển dụng
 • Headhunter: công ty / chuyên gia săn đầu người
 • Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc
 • To fill in an application (form): điền thông tin vào đơn xin việc
 • CV (Curriculum Vitae) (= “resume” in American English): Bản lý lịch
 • An in-person or face-to-face interview: cuộc phỏng vấn trực  tiếp
 • To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)
 • Hiring manager: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong  một công ty
 • HR department: bộ phận nhân sự
 • To supply references: những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn
 • Benefit: lợi ích
 • Salary = pay: tiền lương
 • Work ethic: đạo đức nghề nghiệp
 • Asset: người có ích
 • Company: công ty
 • Team player: đồng đội, thành viên trong đội
Tài liệu luyện thi toeic giúp đạt chứng chỉ toeic 500 bằng phương pháp tự học toeic tại nhà
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 13, 2017 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: