RSS

CÁCH GỌI TÊN SINH VIÊN

19 May

1. Freshman — /’freʃmən/ — Sinh viên Đại Học năm nhất
2. Sophomore — /’sɔfəmɔ:/ — Sinh viên Đại Học năm 2
3. Junior — /’dʤu:njə/ — Sinh viên Đại Học năm 3
4. Senior — /’si:njə/ — Sinh viên Đại Học năm 4 (hoặc hơn)

CÁCH GỌI TÊN TRƯỜNG

1. Nursery school /ˈnɜː.sər.i/ /skuːl/ : trường mẫu giáo
2. Primary school /ˈpraɪ.mər.i/ /skuːl/ : trường tiểu học
3. Secondary school /ˈsek.ən.dri/ /skuːl/ : trường cấp 2
4. High school /haɪ/ /skuːl/ : trường cấp 3
5. University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ : trường Đại học
6. State school /steɪt/ /skuːl/ : trường công
7. Private school /ˈpraɪ.vət/ /skuːl/ : trường tư
8. Boarding school /ˈbɔː.dɪŋ/ /skuːl/ : trườngnội trú

Tham khảo thêm: 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 19, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: