RSS

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ THIẾT BỊ QUAY CHỤP

24 Jun

video camera /’vɪdiəʊ ‘kæmrə/ máy quay phim
minicam /’mɪnɪkæm/ máy quay phim mini
VCR (video cassette recorder) /’viːsiː’ɑːr/ đầu máy video
photography /’fəʊtəgrɑːfi/ nhiếp ảnh
lens /lenz/ ống kính
flash /flæʃ/ đèn nháy
camera /’kæmrə/ máy ảnh
tripod /’traɪpɒd/ giá ba chân
(roll of) film /fɪlm/ (cuộn) phim dùng cho máy ảnh
slide projector /slaɪd prə’dʒektər/ máy chiếu dùng phim
screen /skriːn/ màn hình
film /fɪlm/ phim (dùng cho máy chiếu phim)
movie camera /’muːvi ‘kæmrə/ máy quay phim
projector /prə’dʒektər/ máy chiếu
(reel of) file /faɪl/ (cuộn) phim dùng cho máy quay phim
turntable /’tɜːn’teɪbl/ máy quay đĩa hát
cartridge needle /’kɑːtrɪdʒ ‘niːdl/ kim đọc đĩa
receiver /rɪ’siːvər/ máy thu
cassette deck /kə’set dek/ đầu đọc băng đài
speaker /’spiːkər/ loa
cassette player /kə’set ‘pleɪər/ đài quay băng
cassette /kə’set/ băng đài
compact disc (CD) /kəm’pækt dɪsk/ đĩa thu âm (CD)
compact disc player /kəm’pækt dɪsk ‘pleɪər/ đầu đĩa
headphones /’hedfəʊnz/ tai nghe
walkman /’wɔːkmən/ máy nghe nhạc mini có thể mang theo người

Dia chi luyen thi toeic
Anh van toeic, Anh Văn TOEIC
đăng ký thi toeic ở đâu
bằng toeic
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 24, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: