RSS

TỪ VỰNG về hải sản

01 Jul

1/ Crab (s) /kræb/ – con cua
2/ Mussel (s) /ˈmʌ.səl/ – con trai
3/ Squid /skwid/ : con mực
4/ Cuttlefish /’kʌtl fi∫/ : mực ống
5/ Clam (s) /klæm/ – con trai (Bắc Mỹ)
6/ Scallop (s) /ˈskɒ.ləp/ – con sò
7/ Shrimp /ʃrɪmp/ – con tôm
8/ Horn snail: Ốc sừng
9/ Tuna-fish /’tju:nə fi∫/ : cá ngừ đại dương
10/ Mantis shrimp/prawn /’mæntis prɔ:n/ : tôm tích
11/ Lobster /ˈlɒb.stəʳ/ – tôm hùm
12/ Oyster (s) /ˈɔɪ.stəʳ/ – con hào
13/ Cockle /’kɔkl/ : sò
14/ Scallop /’skɔləp/ : con sò điệp
15/ Octopus /’ɒktəpəs/ : bạch tuộc
16/ shark: cá mập, vi cá
17/ Marine fish statue: cá hải tượng
18/ abalone: bào ngư
19/ jellyfish: con sứa
20/ oysters: sò huyết đại dương

Bài viết tham khảo:

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 1, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: