RSS

Một số từ vựng về nghề nghiệp trong part 2 TOEIC

02 Jul

Trong PART II phần Listening, đối với câu hỏi có từ để hỏi là WHO thì câu trả lời đúng có thể là chỉ ra chức danh/nghề nghiệp hoặc tên phòng ban người đó làm việc. Vậy hôm nay chúng ta cùng củng cố Từ vựng toeic với một số chức danh, phòng ban hay xuất hiện trong loạt câu hỏi này nhé.

Thi thử toeic trực tuyến

– President: chủ tịch HĐQT
– Chef Executive officer (CEO): Giam đốc điều hành
– Executive officer: chuyên viên
– Director: Giam đốc Board of Directors: Ban giám đốc General Director: Tổng Giám đốc
– Manager: Quản lí/ Trưởng phòng
– Assistant Manager: Trợ lý
– Supervisor: Giám sát
– Secretary: Thư kí
– Public Relation Department: Phòng PR_Quan hệ công chúng
– Customer Service Department: Phòng chăm sóc khách hang
– Marketing Division: Phòng Marketing
– Accounting Department: Phòng Kế toán
– Sales Department: Phòng Kinh doanh
– Personnel Department: Phòng Nhân sự
– Human Resources Department: Phòng Nhân lực
– Shipping Department: Phòng Vận chuyển

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: