RSS

Cách trả lời câu hỏi What

13 Jul

Trong phần Toeic Part 2 có  rất nhiều loại câu hỏi,mỗi loại câu lại có những cách chọn đáp án nhất định. Hôm nay cùng tìm hiểu về câu hỏi Yes/No questions trong đề thi Toeic nhé:

1. Danh từ chỉ thời gian, màu sắc, loại hình cho câu hỏi: what time/ what color/ what kind of…(Nouns that refer to time, colors, categories…) 
What time will the movie start?
Five o’clock

2.  Sai khiến cho câu hỏi (What should I do…)(Imperatives)

What should I do with this package?
Give it to the manager

3. Tân ngữ của ngoại động từ (Objects of transitive verbs)

What did you buy yesterday?
Office supplies

4. Ý kiến cá nhân cho câu hỏi: What do you think of~/ What’s your opinion~?  (Personal opinions)

What is your opinion of the bank’s new lending policy?
I think it’s a little bit dangerous.

II. Một số cấu trúc hay xuất hiện trong kỳ thi Toeic

1. What kind (type, sort) of lodging/ accommodation do you need?

2. What do you think of Michael’s suggestion?

3. What should I do to check out these books?

4. What time does the concert start?

5. What is the deadline on the Blair proposal?

Trên đây là một số chia sẻ về cấu trúc trả lời cho câu hỏi What và một số cấu trúc hay xuất hiện trong đề thi. Chúc các bạn ôn tập Toeic tốt nhé!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 13, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: