RSS

9 DANH TỪ “BẤT QUY TẮC”

15 Jul

Danh từ số ít khi sang số nhiều chúng ta thêm s vào cuối, nhưng 9 danh từ sau thì khác, chúng ta gọi là “danh từ bất quy tắc”:

1. One goose /ɡuːs/ => Two geese /ɡiːs/: con ngỗng
2. One cul-de-sac => Two cul-de-sacs hoặc culs-de-sac /ˈkʊldəˌsak/: ngõ cụt, phố cụt
3. One moose /muːs/: nai sừng tấm => Two moose
4. One brother-in-law /ˈbrʌðərɪnlɔː/: anh em rể => Two brothers-in-law
5. One passer-by /pɑːsəˈbʌɪ/: người qua đường => Two passers-by
6. One millennium /mɪˈlɛnɪəm/: nghìn năm => Two millennia
7. One (pair of) scissors: cái kéo => Two scissors /ˈsɪzəz/
8. One fish /fɪʃ/: con cá => Two fish
9. One do: nốt đô (âm nhạc) => Two dos hoặc do’s’

Bạn nào biết thêm danh từ “bất quy tắc” nào comment vào đây để các bạn khác cùng tham khảo nhé!
-st-

Có thể bạn quan tâm:
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 15, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: