RSS

Daily Archives: November 13, 2017

Cách dùng thành ngữ as if, as though ở thì hiện tại

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách dùng thành ngữ as if, as though ở thì hiện tại  . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Thời hiện tại

Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở simple present thì động từ ở mệnh đề sau phải chia ở simple past, động từ to be sẽ phải chia ở là were ở tất cả các ngôi.

                                                             as if

Subject + verb (simple present) +                         +  subject + verb (simple past)

as though

Ví dụ:

The old lady dresses as if it were winter even in the summer.

                             Hiện tại                      quá khứ

(It is not winter.)

Angelique walks as though she studied modelling.

                     Hiện tại                                           quá khứ

(She didn’t study modelling)

He acts as though he were rich.

       Hiện tại                             quá khứ

(He is not rich)

Trên đây là chia sẻ về  Cách dùng thành ngữ as if, as though ở thì hiện tại. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on November 13, 2017 in Uncategorized