RSS

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form

27 Nov

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form  . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Ngày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi Iwe trong một số trường hợp như sau:

 • Đưa ra đề nghị một cách lịch sự
 1. Shall I take you coat?
 • Dùng để mời người khác một cách lịch sự:
 1. Shall we go out for lunch?
 • Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán:
 1. Shall we say : $ 50
 • Thường được dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản:
 1. All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule
 • Trong tiếng Anh bình dân , người ta thay shall = must ở dạng câu này.
 • Nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thì điểm nhất định trong tương lai nhưng không xác định cụ thể. Thường dùng với một số phó từ chỉ thì gian như tomorrownext + time, in the future, in future = from now on.
 • Trên đây là chia sẻ về Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form
  Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!
 
Leave a comment

Posted by on November 27, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: