RSS

Near Future and Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII

28 Nov

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Near Future and Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII . Các bạn cùng theo dõi nhé!

1.    Near Future

Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), At 2 o’clock this afternoon….

 1. We are going to have a reception in a moment
 • Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thì gian là tương lai xa.
 1. We are going to take a TOEFL test next year.
 • Ngày nay người ta thường dùng present progressive.

  2. Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII

  • Chỉ một hành động sẽ phải được hoàn tất ở vào một thì điểm nhất định trong tương lai. Nó thường được dùng với phó tử chỉ thì gian dưới dạng:

  By the end of….., By the time + sentence

  1. We will have accomplished the TOEFL test taking skills by the end of next year.

  By the time Halley’s Comet comes racing across the night sky again, most of the people alive today will have passed away.

Trên đây là chia sẻ về Near Future and Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on November 28, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: