RSS

Future Progressive: will/shall + be + verb_ing

29 Nov

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Future Progressive: will/shall + be + verb_ing. Các bạn cùng theo dõi nhé :

 • Diễn đạt một điều sẽ xảy ra trong tương lai ở vào một thì điểm nhất định
 1. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture.
 2. Good luck with the exam! We will be thinking of you.
 • Dùng kết hợp với present progressive khác để diễn đạt hai hành động đang song song xảy ra. Một ở hiện tại, còn một ở tương lai.
 1. Now we are learning English here, but by the time tomorrow we will be attending the

meeting at the office.

 • Được dùng để đề cập đến các sự kiện tương lai đã được xác định hoặc quyết định (không mang ý nghĩa tiếp diễn).
 1. Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass – making at the same time next week.
 • Hoặc những sự kiện được mong đợi là sẽ xảy ra theo một tiến trình thường lệ (nhưng không diễn đạt ý định của cá nhân người nói).
 1. You will be hearing from my solicitor.
 2. I will be seeing you one of these days, I expect.
 • Dự đoán cho tương lai:
 1. Don’t phone now, they will be having dinner.
 • Diễn đạt lời đề nghị nhã nhặn muốn biết về kế hoạch của người khác
 1. You will be staying in this evening.

(ông có dự định ở lại đây tối nay chứ ạ)

Trên đây là chia sẻ về Future Progressive: will/shall + be + verb_ing. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on November 29, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: