RSS

Phân biệt Day by day, Day after day và Day-to-day

01 Dec

Xét về mặt hình thức, ba cụm từ này chỉ khác nhau một giới từ ở giữa nhưng ý nghĩa lại khác nhau và dễ khiến người học nhầm lẫn. 

1. Day after day

Ý nghĩa: ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

The problems keep coming up day after day.

Những vấn đề này ngày nào cũng xuất hiện.

He hates doing the same work day after day.

Anh ta ghét làm một công việc hết ngày này qua ngày khác.

2. Day by day

Ý nghĩa: từ từ và đều đăn, từng ngày một

Ví dụ:

Day by day he became weaker.

Anh ấy mỗi ngày một yếu đi.

The patient got better day by day.

Bệnh nhân bình phục dần dần.

3. Day-to-day

Ý nghĩa: hằng ngày (chỉ hành động hay một điều gì đó một phần của công việc, cuộc sống)

Ví dụ:

My teacher checks student’s homework day-to-day.

Ngày nào cô giáo tớ cũng kiểm tra bài của học sinh.

I am a vegetarian and use a lot of lentils in my day-to-day cooking.

Tôi là người ăn chay và tôi dùng rất nhiều đậu lăng trong việc ăn uống hằng ngày của tôi

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 1, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: