RSS

Daily Archives: December 2, 2017

Đại từ phản thân

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đại từ phản thân . Các bạn cùng theo dõi nhé :

myself ourselves

yourself yourselves

himself

herself themselves

itself

Dùng để diễn đạt chủ ngữ làm một việc gì cho chính mình. Trong trường hợp này nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từ for ở cuối câu.

  1. I washed myself
  2. He sent the letter to himself.
  • Dùng để nhấn mạnh vào việc chủ ngữ tự làm lấy việc gì, trong trường hợp này nó đứng ngay sau chủ ngữ. Trong một số trường hợp nó có thể đứng ở cuối câu, khi nói hơi ngưng lại một chút.
  1. myself believe that the proposal is good.
  2. She prepared the nine-course meal herself.
  • By + oneself: một mình.
  1. John washed the dishes by himself (alone)

Trên đây là chia sẻ về Đại từ phản thân Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 2, 2017 in Uncategorized