RSS

Động từ nguyên thể là tân ngữ and Verb -ing dùng làm tân ngữ

04 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Động từ nguyên thể là tân ngữ and Verb -ing dùng làm tân ngữ. . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ nguyên thể là tân ngữ

  • Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể khác.

 

agree attempt claim decide demand
desire expect fail forget hesitate
hope intend learn need offer
plan prepare pretend refuse seem
strive tend want wish

 

  1. John expects to begin studying law next semester.
    1. Verb -ing dùng làm tân ngữ

Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ theo sau nó phải là một Verb – ing

admit appreciate avoid can’t help consider
delay deny enjoy finish mind
miss postpone practice quit recall
repeat resent resist resume risk
suggest

 

  1. John admitted stealing the jewels.
  • Lưu ý rằng trong bảng này có mẫu động từ can’t help doing/ but do smt: không thể đừng được phải làm gì

With such good oranges, we can’t help buying (but buy) two kilos at a time.

  • Nếu muốn thành lập thể phủ định cho các động từ trên đây dùng làm tân ngữ phải đặt not trước nguyên thể hoặc verb – ing.
  • Bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc một verb – ing mà ngữ nghĩa không thay đổi.

 

begin can’t stand continue dread
hate like love prefer
start try

Lưu ý rằng trong bảng này có một động từ can’t stand to do/doing smt: không thể chịu đựng được khi phải làm gì.
He can’t stand to wait/ waiting such a long time.

Trên đây là chia sẻ về

Động từ nguyên thể là tân ngữ and Verb -ing dùng làm tân ngữ.

Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 4, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: