RSS

CÁC CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

05 Dec

Chào các bạn! Sau đây mình xin giới thiệu với mọi người những cụm động từ thông dụng trong tiếng anh cực hay để luyện thi toeic thật hiệu quả

Trong TOEIC các bạn đã gặp các phần này rất nhiều lần phải không. vậy thì hãy nhanh tay lưu lại phần này nhé

Break down = stop working= dừng làm việc gì
Break off = stop doing something= chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.
Call off = cancel= xóa bỏ
To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)
To call back = return a phone call= gọi lại
To check out: điều tra, xem xét.
To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.
To count on = depend on = rely on= phụ thuộc
Carry on = continue= tiếp tục
Carry out = execute= thực hiện
Drop in = visit= viếng thăm
To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)
To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.
To find out: khám phá ra, phát hiện ra.
Get up = wake up; get out of bed
Go back = return
Go on = continue
Go out = leave
Go up = rise; increase
Give up = quit
Keep on = continue
To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì
Keep up with = maintain progress with= theo kịp
Look after = take care of
Look back = remember something that happened in the past
Look for = search for, seek
Look into = investigate= điều tra
Look up = find information
Look over = to examine= kiểm tra
Point out = show
To put off: trì hoãn, đình hoãn
Slow down = reduce speed
Take off = leave; remove something that you are wearing
To take off: cất cánh <> to land
Turn on/ off = switch on/ off
Turn up/ down = increase/ reduce the amount of sound, heat etc.
Talk over = discuss
To run into sb: gặp ai bất ngờ
To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ
Mình hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn củng cố sâu hơn kiến thức, tránh nhầm lẫn khi  học TOEIC nhé

 
Leave a comment

Posted by on December 5, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: