RSS

Daily Archives: December 6, 2017

Các động từ đứng sau giới từ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Các động từ đứng sau giới từ . Các bạn cùng theo dõi nhé :

  • Tất cả các động từ đứng sau giới từ đều phải ở dạng V-ing
  • Một số các động từ thường đi kèm với giới từ to. Không được nhầm lẫn giới từ này với to của động từ nguyên thể.
Verb + prepositions + V-ing
approve of be better of count on depend on
give up insist on keep on put off
rely on succeed in think abount think of
worry abount object to look forward to confess to

Fred confessed to stealing the jewels

Adjective + prepositions + V-ing
accustomed to afraid of capable of fond of
intent on interested in successful in tired of

Mitch is afraid of getting married now.

Noun + prepositions + V-ing
choice of excuse for intention of method for
possibility of reason for (method of)

There is no reason for leaving this early.

  • Không phải bất cứ tính từ nào cũng đều đòi hỏi sau nó là một giới từ + V-ing. Những tính từ ở bảng sau lại đòi hỏi sau nó là một động từ nguyên thể.

 

anxious boring dangerous hard
eager easy good strange
pleased prepared ready able
usual common difficult

It is dangerous to drive in this weather.

  • able/ unable to do smt = capable/ incapable of doing smt.

Trên đây là chia sẻ về Các động từ đứng sau giới từChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 6, 2017 in Uncategorized