RSS

Daily Archives: December 7, 2017

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need. Các bạn cùng theo dõi nhé :

    1. 1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó

a) Khi chủ ngữ là một động vật + need + to + verb

My friend needs to learn Spanish.

b) Khi chủ ngữ là một bất động vật + need + to be + P2/ V-ing

The grass needs cutting OR The grass needs to be cut

Need = to be in need of + noun

Jill is in need of money (Jill needs money).

  • Want và Require cũng được dùng theo mẫu câu này

 

Want/ Require + verb-ing

Your hair wants cutting

All cars require servicing regularly

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : NeedChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 7, 2017 in Uncategorized

 

Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.. Các bạn cùng theo dõi nhé :

  • Đứng trước một động từ nguyên thể làm tân ngữ thì dạng của đại từ và danh từ sẽ là tân ngữ.
allow ask beg convince expect instruct
invite order permit persuade prepare promise
remind urge want

 

S + V + complement form (pronoun/ noun) + [to + verb]

Joe asked Mary to call him when she woke up.

We ordered him to appear in court.

  • Tuy nhiên đứng trước một V- ing làm tân ngữ thì dạng của đại từ và danh từ sẽ là sở hữu.

 

Subject + verb + possessive form (pronoun/ noun) + verb-ing

We understand your not being able to stay longer.

We object to their calling at this hour.

Trên đây là chia sẻ về Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 7, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Past Perfect and Past Perfect Progressive . Các bạn cùng theo dõi nhé :

    1. 1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó

a) Khi chủ ngữ là một động vật + need + to + verb

My friend needs to learn Spanish.

b) Khi chủ ngữ là một bất động vật + need + to be + P2/ V-ing

The grass needs cutting OR The grass needs to be cut

Need = to be in need of + noun

Jill is in need of money (Jill needs money).

  • Want và Require cũng được dùng theo mẫu câu này

 

Want/ Require + verb-ing

Your hair wants cutting

All cars require servicing regularly

Trên đây là chia sẻ về Past Perfect and Past Perfect ProgressiveChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 7, 2017 in Uncategorized