RSS

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết: Dare

08 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Past Perfect and Past Perfect Progressive . Các bạn cùng theo dõi nhé :

  1. Dare

   1. 1) Khi dùng với nghĩa là “dám”

 • Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định. Nó có thể dùng với trợ động từ to do hoặc với chính bản thân nó. Động từ sau nó về mặt lý thuyết là có to nhưng trên thực tế thường bỏ.

Did they dare (to) do such a thing = Dared they do such a thing

He didn’t dare (to) say anything = He dared not say anything.

 • Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau:
 • Tôi cho rằng: I dare say there will be a restaurant car at the end of the train
 • Tôi thừa nhận là: I daresay you are right.
 • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao … dám (tỏ sự giận giữ)

How dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao.

   1. 2) Dare dùng như một ngoại động từ

 • Mang nghĩa “thách thức”:

Dare sb to do smt: Thách ai làm gì

They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.

Trên đây là chia sẻ về Past Perfect and Past Perfect ProgressiveChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: