RSS

Daily Archives: December 11, 2017

Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt . Các bạn cùng theo dõi nhé :

 1. To get + P2

 • get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy hoặc trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó.

You will have 5 minutes to get dressed (… tự mặc quần áo)

He got lost in old Market Street yesterday. (trạng thái lạc)

 • Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với động từ bị động.
 • Động từ to be có thể dùng thay thế cho get trong loại câu này.
  1. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì

We’d better get moving, it’s late.

  1. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu.

Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta bắt đầu nói về nhiệm vụ chính đi) 

When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sưởi bắt đầu chạy)

  1. Get + to + verb

 • Tìm được cách.

We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào…)

 • Có cơ may.

When do I get to have a promotion.(Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây)

 • Được phép

At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được phép gặp)

  1. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận thức) = Gradually = dần dần

We will get to speak English more easily as time goes by.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 11, 2017 in Uncategorized