RSS

Daily Archives: December 14, 2017

Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Dưới đây là khái niệm, nguyên tắc, cấu tạo và các ví dụ cụ thể về câu hỏi đuôi

Khái niệm Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng anh

– Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt.
– Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời.. Tuy vậy, người hỏi chưa chắc điều mình hỏi có đúng hay ko hoặc họ chưa nắm rõ thông tin về vấn đề đó, lúc đó ta cần sử dụng Tag question.

I. Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi:

+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể khẳng định.
+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể phủ định.

II. Cấu tạo của Câu hỏi đuôi:

Câu hỏi đuôi đứng trước dấu phẩy (,), gồm trợ động từ tương ứng (có NOT hoặc ko NOT) và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy

* Ta lấy một vài Ví dụ đơn giản nhé:

-He is a singer, isn’t he?
-You’ll rich in the future, won’t you?

BÀI 1: CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU HỎI ĐUÔI

– Let’s …., shall we ?
– I am…, aren’t I ? ( nhưng nếu là : I am not … thì lại dùng : am I ? )
– One…,… you/one?
– Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) ——-> Will you ?
Vd: Don’t take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )
– Câu đầu là I wish … -> may I?
– Câu đầu có must:
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau
+ Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t
Ví dụ:
They must study hard, needn’t they?
+ Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must
Ví dụ:
You mustn’t come late, must you ?
+ Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must
Ví dụ:
He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)
+ Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has
Ví dụ:
You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)
(còn tiếp…)

Trên đây là chia sẻ về Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh . Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 14, 2017 in Uncategorized

 

INDIRECT QUESTIONS WITH IF AND WHETHER _ CÂU HỎI GIÁN TIẾP

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : INDIRECT QUESTIONS WITH IF AND WHETHER _ CÂU HỎI GIÁN TIẾP . Các bạn cùng theo dõi nhé :

I – Cấu trúc gián tiếp của câu kể

1. Cấu trúc

S1 + reporting verb + (that) + S2 + verb

Các động từ tường thuật (reporting verbs): said (to O)/ told (O)

2. Ví dụ
“My friend wants to buy a new house” she said.
(Cô ấy nói: “Bạn của tôi muốn mua một ngôi nhà mới”.)
=> She said that her friend wanted to buy a new house.
(Cô ấy nói rằng bạn của cô ấy muốn mua một ngôi nhà mới.)

II – Cấu trúc gián tiếp của câu hỏi phỏng đoán

1.Cấu trúc

S1 + reporting verb + (O) + whether/if + S2 + verb

Các động từ tường thuật (Reporting verbs): asked (O)/wondered

2. Ví dụ
“Do you study English well?” John asked Mai.
(John hỏi Mai: “Bạn học tiếng Anh có giỏi không?”)
=> John asked Mai whether she studied English well.
(John hỏi Mai xem bạn ấy học tiếng Anh có giỏi không.)

“Are you listening?”, Lan asked Mai.
(Lan hỏi: “Mai, bạn có đang nghe mình nói không?”)
=> Lan asked Mai whether she was listening.
(Lan đã hỏi Mai xem bạn ấy có đang lắng nghe không.)

“Can you swim?”, Lan asked Nam.
(Lan hỏi Nam: “Bạn có biết bơi không?”)
=> Lan asked Nam whether/ if he could swim.
(Lan đã hỏi Nam xem bạn ấy có biết bơi không.)

III- Cấu trúc gián tiếp của câu hỏi có từ để hỏi

1. Cấu trúc

S1 + reporting verb + (O) + question word + S2 + verb

Các động từ tường thuật (Reporting verbs): asked (O)/wondered

2. Ví dụ
“Where does Mary live?” she asked me.
(Cô ấy hỏi tôi: “Mary sống ở đâu?”)
=> She asked me where Mary lived.
(Cô ấy hỏi tôi rằng Mary sống ở đâu.)

Trên đây là chia sẻ về INDIRECT QUESTIONS WITH IF AND WHETHER _ CÂU HỎI GIÁN TIẾP Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 14, 2017 in Uncategorized