RSS

Daily Archives: December 15, 2017

Lối nói phụ họa khẳng định trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Lối nói phụ họa khẳng định . Các bạn cùng theo dõi nhé :

  • Là lối nói phụ họa lại ý khẳng định của người khác tương đương với cấu trúc tiếng Việt cũng thế.
  • Cấu trúc được dùng sẽ là so, too.
  • Động từ to be được phép dùng trực tiếp, động từ thường dùng với trợ động từ to do. Các động từ ở thì kép (Future, perfect, progressive) dùng với chính trợ động từ của nó.
affirmative statement (be) + and 

am happy, and you are too

am happy, and so are you.


S + auxiliary only + too

so + auxiliary only + S
affirmative statement + and + 

(compound verb)

They will work in the lab tomorrow, and you will too.

They will work in the lab tomorrow, and so will you.


S + do, does, or did + too

so + do, does, or did + S
affirmative statement + and + 

(compound verb)

Jane goes to that school, and my sister does too.

Jane goes to that school, and so does my sister.

Trên đây là chia sẻ về Lối nói phụ họa khẳng định. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2017 in Uncategorized