RSS

Daily Archives: December 17, 2017

Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh. Các bạn cùng theo dõi nhé :

Chia làm 2 loại: Trực tiếp và gián tiếp.

  • Mệnh lệnh thức trực tiếp

Close the door

Please don’t turn off the light.

  • Mệnh lệnh thức gián tiếp dùng với một số động từ to order/ ask/ say/ tell sb/ do/ not to do smt.

John asked Jill to turn off the light.

Please tell Jaime not to leave the room.

Chú ýlet’s khác let us

let’s go: mình đi nào

let us go: để chúng tôi đi đi

Câu hỏi có đuôi của let’s là shall we

Let’s go out for dinner, shall we

Trên đây là chia sẻ về Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 17, 2017 in Uncategorized