RSS

Daily Archives: December 18, 2017

Động từ khiếm khuyết ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Động từ khiếm khuyết ( phần 1) . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Đó là những động từ ở bảng sau và mang những đặc điểm

present tense past tense
WillCan
MayShall
must (have to)
would (used to)could
mightshould (ought to) (had better)

(had to)

Không có tiểu từ “to” đằng trước.

  • Động từ nào đi sau nó phải bỏ “to”.
  • Không cần dùng với trợ động từ mà dùng với chính bản thân nó trong các dạng câu nghi vấn và câu phủ định.
  • Không bao giờ hai động từ khiếm khuyết đi cùng nhau, nếu có thì động từ thứ hai phải biến sang một dạng khác.
  • Trên đây là chia sẻ về  Động từ khiếm khuyết ( phần 1)  Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!
 
Leave a comment

Posted by on December 18, 2017 in Uncategorized