RSS

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)

19 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

1. MUST + VERB-infinitive

a. MUST (chắc chắn phải là): sử dụng trong trường hợp đưa ra một suy luận có tính đoán chắc chắn về một điều gì đó.

Example:
– It’s not very warm and you are not wearing a coat. You must be cold. (= I’m sure you are cold.)
– Mrs. Woods must know London very well. She has lived there all her life.(= I’m sure she knows London very well)

b. MUST được sử dụng để diễn tả một sự cần thiết hoặc bắt buộc trong hiện tại và tương lai.

Example:
– Don’t tell anybody what I said. You must keep it a secret.
– We haven’t got much time. We must hurry!

c. MUSTN’T được sử dụng để chỉ một sự cấm đoán.

Example:
– You must keep it a secret. You musn’t tell anybody else.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: