RSS

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)

19 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

2. MUST HAVE + PAST PARTICIPLE: Chắc chắn là đã….

CAN’T HAVE + PAST PARTICIPLE : chắc chắn là đã không…

Trường hợp này các bạn dùng để suy đoán một sự việc trong quá khứ.

Example:
– Those jackets you bought are very nice. They must have been expensive.
– You can’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

3. CAN’T: Chắc là không, chắc là chưa… dùng để suy đoán một sự việc chắn chắn không xảy ra.

Example:
– Long can’t be drive. He is 16 years old.
– I can’t understand this letter. Will you translate it for me?
– Sorry, I can’t stay any longer. I really must go home.

4. COULDN’T HAVE + PP = CAN’T HAVE +PP: Được dùng trong câu nghi vấn để nói về một việc gì đó đã diễn ra trong quá khứ.

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: