RSS

Daily Archives: December 20, 2017

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

7. MAY / MIGHT:

a. Dùng để diễn tả một điều gì đó có khả năng xảy ra hoặc có thể là thật ở hiện tại hoặc tương lai. (Trong trường hợp này MIGHT không phải là quá khứ của từ MAY)

Example:
– It may/might be my brother. (Đó có thể là chị tôi)
– I may/might buy new laptop next month. (Có thể tháng sau tôi sẽ mua một chiếc laptop mới).

** Khi dùng để dự đoán về khả năng một điều gì đó có thể xảy ra thì MAY hàm ý cơ hội xảy lơn hơn và chắc chắn hơn MIGHT.

b. Sử dụng trong lời xin phép với lối nói trang trọng

Example:
– May I go out? (Thưa cô cho em ra ngoài. Câu này chuyên sử dụng khi bạn muốn ra ngoài trong giờ học:D)
– May I open the door? (Tôi có thể mở cánh cửa được không?)
– I wonder if I might have a little more salad. (Liệu tôi có thể dùng thêm một ít salad không?)

c. MAY / MIGHT + BE + VEB-ing: Dùng để diễn đạt một điều gì đó đang xảy ra.

Example:
– They may/might be singing karaoke at home.

d. MAY / MIGHT + BEEN + VERB (past participle): Dùng để diễn đạt một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.

Example:
– By the end of this week, I might have finished my homework.

e. MIGHT + HAVE + VERB (past participle): được sử dụng để nói về điều gì đó đã có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra.

Example:
– It’s ten o’clock. They might have arrived now.

8. NEEDN’T : được dùng để diễn đạt sự không cần thiết ở hiện tại và tương lai.

Example:
– We needn’t have hurried. We got there far too early.
– You needn’t have worried. You can do it.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

5. COULD HAVE + PP : có thể đã / có lẽ đã… để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.
– I could have lent you the money. Why didn’t you ask me?

6. SHOULD HAVE + PP : chắc có lẽ đã

OUGHT TO HAVE + PP :

– Sử dụng khi chúng ta cho rằng (dự đoán) một sự việc gì đó có lẽ đã xảy ra nhưng ta chưa biết được một cách chắc chắn.

Example:
– They should have bought it by now. (But I don’t know if they have bought it).
– I wonder if she passed her final exam this morning. She ought to have passed it easily. (But I don’t know if she passed it).

– Sử dụng để chi một sự việc mà ta cho rằng đáng lẽ đã xảy ra nhưng lại không xayr ra.

Example:
– They should have arrived by nơ, but they aren’t there yet.
– She ought to have passed her final exam easily. I was shocked that her failed.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized