RSS

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)

20 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

5. COULD HAVE + PP : có thể đã / có lẽ đã… để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.
– I could have lent you the money. Why didn’t you ask me?

6. SHOULD HAVE + PP : chắc có lẽ đã

OUGHT TO HAVE + PP :

– Sử dụng khi chúng ta cho rằng (dự đoán) một sự việc gì đó có lẽ đã xảy ra nhưng ta chưa biết được một cách chắc chắn.

Example:
– They should have bought it by now. (But I don’t know if they have bought it).
– I wonder if she passed her final exam this morning. She ought to have passed it easily. (But I don’t know if she passed it).

– Sử dụng để chi một sự việc mà ta cho rằng đáng lẽ đã xảy ra nhưng lại không xayr ra.

Example:
– They should have arrived by nơ, but they aren’t there yet.
– She ought to have passed her final exam easily. I was shocked that her failed.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: