RSS

Daily Archives: December 21, 2017

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu điều kiện trong tiếng Anh. Các bạn cùng theo dõi nhé :

    1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple present – S + will (can, shall, may) + Verb in simple form.

If he tries much more, he will improve his English.

    1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple past – S + would (could, should, might) + Verb in simple form

If I had enough money now, I would buy this house .

Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

If I were you, I wouldn’t do such a thing.

Trong một số trường hợp, người ta bỏ if đi và đảo were lên trên chủ ngữ (were I you … lỗi cơ bản).

Trên đây là chia sẻ về Câu điều kiện trong tiếng Anh . Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 21, 2017 in Uncategorized