RSS

Daily Archives: December 24, 2017

Một số cách dùng thêm của if (Phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé

If… then: Nếu… thì

 1. If she can’t come to us, then we will have to go and see her.

  If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thì gian của chính nó.

 1. If you want to learn a musical instrument, you have to practice.

 2. If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand.

 3. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello.

  If… should = If… happen to… = If… should happen to… diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể)

  If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em ít trứng)

   1. If.. was/were to…

  • Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng ở tương lai.
  1. If the boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble.
  2. What would we do if I was/were to lose my job.
  • Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra đề nghị
  1. If you were to move your chair a bit, we could all sit down.

  (Nếu anh vui lòng dịch ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng ngồi được)

  • Note: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hoặc chỉ trạng thái tư duy
  1. Correct: If I knew her name, I would tell you.

  Incorrect:If I was/were to know…

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 24, 2017 in Uncategorized