RSS

Cách sử dụng to Hope, to Wish.

26 Dec

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Các bạn cùng theo dõi nhé:

Hai động từ này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng và bản chất ngữ pháp.

 • Động từ của mệnh đề sau hope (hi vọng rằng) sẽ diễn biến bình thường theo thì gian của chính mệnh đề đó.
 • Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện đó chia làm 3 thì:
 1. Điều kiện không có thật ở tương lai

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + Verb hoặc were + [verb + ing].

We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come)

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Simple pastto be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

I wish that I had enough time to finish my homework.

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Past perfect hoặc could have + P2.

wish that I had washed the clothes yesterday.

She wishes that she could have been there.

*Lưu ý 1: Động từ ở mệnh đề sau wish chỉ có thể bị ảnh hưởng của wish là bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được nhưng điều kiện ấy ở thì nào lại phụ thuộc vào chính thì gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thì của wish.

She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past)

He wished that he would come to visit me next week.(Future)

The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present).

*Lưu ý 2: Cần phân biệt wish (ước gì/ mong gì) với wish mang nghĩa “chúc”trong mẫu câu: to wish sb smt

I wish you a happy birthday.

*Lưu ý 3: và wish mang nghĩa “muốn”: To wish to do smt (Muốn làm gì)

To wish smb to do smt (Muốn ai làm gì)

 1. Why do you wish to see the manager
 2. I wish to make a complaint.
 3. The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university.
 • Wish (lịch sự/ trang trọng nhất) = would like (lịch sự) = want (thân mật)

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: